Đang tải dữ liệu...

Thời hạn

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thời hạn

Sắp đến ngày đã định,
Làm thì lại chữa ra,
Chừ mần răng mà tính,
Đành ngồi đợi ngày qua.

Chừ mần răng: giờ biết làm sao (tiếng địa phương quê tôi).
Tôi dự định sẽ hoàn thành được tập thơ thứ tư và tặng cô ấy nhân dịp sinh nhật của cô ấy, tuy nhiên đến lúc này vẫn chưa hoàn thành được số lượng bài như đã định nên không biết phải tính làm sao.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...