Đang tải dữ liệu...

Mây đen

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mây đen

Mùa xuân sang ngày nhập tràn tiếng hát,
Phượng hồng qua đầy những cuộc chia li,
Thời gian ơi ngươi trôi mãi làm chi?
Để cho ta luôn là người chậm bước.

Lời của ta chưa kịp tỏ cho tường,
Lòng ai đó ta không hay, chưa biết.
Làm sao ngươi lại cho trôi đi hết,
Hỡi thời gian! Ngươi sao nỡ vô tình?


14-5-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...