Đang tải dữ liệu...

Ước

Ngày 9 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Ước

Đã đến lúc chia li.
Bạn cùng mình cất bước,
Hai chúng mình hẹn ước,
Ngày mai, sớm quay về.

13-6-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...