Đang tải dữ liệu...

Lớp mới

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Lớp mới

Lần này học lớp mới,
Mới một trăm phần trăm,
Chỉ vì học chín năm (9/5)
Nên toàn là mới cả.

25-8-1998

Sau ngày đầu tiên đến trường, tôi được thông báo là nhà trường sẽ xáo ngẫu nhiên các lớp với nhau và chia đều thành 6 lớp thuộc khối 9 chứ không giữ 4 lớp như khối 8, lúc này hầu hết các bạn cũ của tôi đều vào lớp 9/5 cùng với tôi, ngoại trừ cô ấy.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...