Đang tải dữ liệu...

Đối đáp thơ

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Yêu nhiều

Trên đời này ai giỏi nhất là toán
Hãy giải thích dùm tôi bài toán tình yêu
Giả thiết rằng: Tôi yêu người ấy
Chứng minh rằng: Người ấy cũng yêu tôi.
Sa gửi


Dù cho anh chẳng ngại phải chứng minh
Nhưng định lý em đưa ra khó quá
Chẳng thể giải bằng những gì anh học
Có thể sau này anh giải nó cho em.
Dương trả lời


Cũng trong giờ học thực hành môn tập làm văn, Sa đã đưa cho cô giáo bốn câu thơ đầu, trước khi đọc bài thơ này lên thì cô yêu cầu tôi đứng dậy rồi bảo có một bài toán dành cho tôi và yêu cầu tôi chứng minh (tôi được chọn vì lúc đó tôi là cán sự bộ môn toán còn bài thơ thì yêu cầu tìm người giỏi toán :-/ ), sau đó Sa đọc bốn câu thơ đó. Thế là ngay sau đó tôi viết 4 câu thơ trả lời cho yêu cầu chứng minh của Sa, tuy nhiên đến giờ tôi vẫn chưa chứng mình được giả thiết nếu trên và lời hẹn vẫn chỉ là lời hẹn.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...