Đang tải dữ liệu...

Bao mùa hạ buồn

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bao mùa hạ buồn

Bao tháng năm trôi hoài theo năm tháng,
Mùa hè kia thêm phượng rũ, ve sầu,
Hạ! Sao ngươi thêm bao nhiêu chán nản,
Buồn làm sao khi ta phải chia li


5-5-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...