Đang tải dữ liệu...

Kiểm tra bài cũ

Ngày 13 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Thầy mới tới cả lớp ồn rộn rã
Đứng nhẹ nhàng rồi ngồi xuống vui tươi
Cho đến lúc thầy kiểm tra bài cũ
Cả lớp ngồi, mặc niệm các thương binh.

Cả tiết học lúc này yên tĩnh nhất
Đến con ruồi đập cánh cũng còn to
Người biết hết không trả lời mà hỏi
Kẻ trả lời trồng cây chuối chẳng biết chi.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...