Đang tải dữ liệu...

Ước sao chỉ có chúng mình

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Ước sao chỉ có chúng mình

Mùa hạ năm nay đã đến gần,
Mà ai sập cửa bần thần nghĩ chi?
Còn tôi đứng giữa làm gì?
Tình chia trăm ngã! Chia chi lạnh lùng!
Ai ơi chỉ muốn sống chung.
Bạn, tôi và với mông lung biển trời
Chỉ đôi ta ở trên đời,
Tình kia nhập một, bạn mình hoà vui.

20-5-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...