Đang tải dữ liệu...

Vụ lúa

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Vụ lúa
(Ghé làng ngoại)

Cánh đồng lúa chín phủ vàng,
Trời đem hạn hán bắt làng nhịn ăn.
Lòng người giờ cứ băn khoăn,
Hè - thu không có, mùa sau thế nào?

23-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...