Đang tải dữ liệu...

Thực hành mổ giấy

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thực hành mổ giấy

Thực hành sinh học, ếch mổ chơi,
Lùng qua kiếm lại, hoài không có.
Thế thôi dao kéo cứ mà phơi,
"Thực hành" lý thuyết trên trang giấy.

12-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...