Đang tải dữ liệu...

Hoa tím

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Hoa tím

Gió lao xao chào những bông hoa tím,
Cất tiếng ca cao vút tận mây trời.
Rung cành biếc hoa chìa tay đón nắng,
Cánh mảnh mai, thêm rực rỡ huy hoàng.

22-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...