Đang tải dữ liệu...

Trời khóc

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Trời khóc

Phượng hồng đốt cháy trời cao,
Bừng bừng ngọn lửa hồng hào chưa thôi.
Trời thương phượng mãi không nguôi,
Khó buồn đến nỗi lũ trôi cửa nhà.

8-12-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...