Đang tải dữ liệu...

Sao lại

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Bao ngày nay mới được vui
Mà sao ngắn ngủi mà sao chóng tàn.
Đâu vì tình bạn không ngay,
Đâu vì lòng dạ đổi thay bất ngờ.
Mà rằng vì đất vì trời,
Vì đâu chưa rõ, vì sao chưa tường
Ban ơi sao thế ban ơi,
Sao mà..sao chẳng..sao lại...sao đành...


22-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...