Đang tải dữ liệu...

Nỗi buồn tan dần

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Dẫu rằng biết bạn sắp đi xa,
Nhưng mà mình vẫn còn vui trong lòng.

Vì:
  Bạn ở nơi đây còn hơn tháng,
  Vẫn được bên nhau mấy vòng trăng.
  Ngày vui thắm thiết thêm thắm thiết.
  Bao chút ngọt bùi trải cho nhau.
  Ngày dài tháng rộng lo chi nữa
  Thời gian chậm chạp, buồn không hay.

14-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...