Đang tải dữ liệu...

Mưa rơi

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mưa rơi

Ào ào nước đổ,
Mưa rơi mưa rơi
Mưa như trút nước
Tưới khắp ruộng đồng
Mưa rơi mưa rơi.
Mưa thăm mặt đất,
Mưa chào hồng xinh,
Mưa đi khắp chốn
Mưa thăm khắp rừng
Mưa đi, mưa đi.

29-3-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...