Đang tải dữ liệu...

Bối rối

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bối rối

Mỗi mùa rồi lại một mùa,
Vô tư em mặc gió đưa hương thầm.
Yêu em anh chỉ nói ngầm,
Như người ăn trộm âm thầm theo em.
Vần thơ làm dở, đưa em,
Dòng thư mới viết anh đem trao liền.
Yêu em, yêu thật nhiều nhiều,
Mà anh chẳng giám nói điều thương em.

4-1-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...