Đang tải dữ liệu...

Lại tại sao

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thêm một bài thơ nữa tôi không chép vào sổ lưu trữ của mình, có lẽ tôi muốn dành trọn bài thơ này cho cô ấy, tôi không muốn người nào khác có thể đọc được những bài thơ này kể cả tôi nên chỉ ghi một lần duy nhất vào cuốn sổ mà tôi tặng cô ấy.

15-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...