Đang tải dữ liệu...

Khi

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương


Khi con ve bừng tỉnh giấc đông
Cũng là lúc phượng hồng rực cháy
Chia tay nhau vui hẹn ngày về
Cùng chúc cho nhiều tuần vui vẻ.

Để rồi

Khi hè hết lá vàng rụng xuống
Chúng mình lại cùng được bên nhau
Cùng chia sẻ những vui buồn thương nhớ
Cùng giúp nhau học tập thành danh.

16-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...