Đang tải dữ liệu...

Bóng đá

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bóng đá

Hạ về gió thổi mơn man,
Phượng hồng rực lửa cháy tan khung trời.
Đong đưa ve cất lên mời,
Phờ-răng, uân-cúp cất lời hát ca.

3-7-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...