Đang tải dữ liệu...

Quê hương

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Quê hương

Gió mây hun hút khung trời,
Lá cây xào xạc vẫy tay đón mừng.
Trời cao đất rộng bao la,
Chúng em vui hát đây là quê hương.
Em như là chú chim non,
Cất cao tiếng hót giữa trời trong xanh.
Đó đây thì đã đi từng,
Mà giờ nhìn lại quê hương ngút ngàn.
Nước dâng sóng biển rì rầm,
Đâu bằng sóng lúa chập chờn trong xanh.
Đổ xương đổ máu đã nhiều,
Bây giờ đất mẹ có điều bình yên.
Mai sau khi đã lớn khôn,
Dựng xây đât nước tiến lên mạnh giàu.


Ngày 11,12 và 13-4-1998


May sao hồi đó tôi không hứa là "Mai sau khi đã lớn khôn, Dựng xây Quảng Trị tiến lên mạnh giàu" chứ nếu không thì tôi đã thất hứa rồi.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...