Đang tải dữ liệu...

Thư gửi Nguyệt

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Thị trấn ngày 19 tháng 4 năm 1998
....
....
....

Đây là bài thơ dài nhất mà tôi từng viết, tôi không nhớ chính xác nhưng hồi đó tôi đã dùng hết khoảng hai đôi giấy tập học trò để ghi lại bài thơ này và gửi cho cô ấy. Đó cũng là lá thư duy nhất tôi gửi cô ấy mà chỉ viết bằng thơ. Trong cuốn sổ thơ tặng Nguyệt tôi không ghi lại bài này nhưng đây vẫn là bài thơ mà tôi viết tặng cô ấy, tôi cũng không còn giữ bản nào chép lại bài thơ này cả, tôi nghĩ Nguyệt cũng không còn giữ lại bài thơ này vì tôi không nghĩ cô ấy còn lưu lại những lá thư mà tôi gửi cho Nguyệt.


19-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...