Đang tải dữ liệu...

Thời gian vàng ngọc

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thời gian vàng ngọc

Lang thang mây bước khắp trời,
Phượng hồng ũ rủ, cánh mai rực vàng.
Xuân di, xuân đến, xuân sang,
Thời gian như ngọc như vàng như châu.
14-1-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...