Đang tải dữ liệu...

Nếu

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Nếu

Nếu một ngày kia không có ánh mặt trời,
Anh sẽ là ánh sáng cho em,
Soi con đường giúp em vững hướng,
Chắc bước chân đi, thẳng bước chân về.

Nếu một ngày kia em lầm đường lỡ sá
Anh sẽ là chiếc la bàn chỉ lối cho em,
Anh sẽ là người dắt em quay lại,
Chỉ con đường ngắn nhất để em đi.

Nếu một ngày kia em gật đầu ưng ý,
Anh sẽ là, mãi mãi chỉ anh thôi.
Anh sẽ là người vệ sĩ cho em trọn kiếp,
Anh sẽ là người theo em cả cuộc đời.

5-11-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...