Đang tải dữ liệu...

Ngắm trăng, ngắm bạn

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
...
...
28-3-1998

Tôi không rõ tại sao nhưng trong sổ lại không chép bài này mà chỉ ghi dấu ... mà thôi. Cuốn sổ gốc có ghi bài thơ này thì tôi lại không giữ mà đã tặng cô ấy rồi.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...