Đang tải dữ liệu...

Thơ tặng Thảo

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thơ tặng Thảo

Tớ chẳng có gì hơn
Chúc bạn luôn mạnh khoẻ
Học tập thì siêng năng
Đạt được nhiều điều tốt
Tránh xa là điều xấu
Phấn đấu thành đoàn viên
Vững tiến bước đi lên
Làm niềm vui cho lớp.

5-11-1997
(Thuộc chùm thơ 8/1)

Đây là một trong những người bạn thân nhất của tôi vào thời kỳ cấp II, Thảo to khoẻ và rất giỏi võ, giỏi tiếng Anh, tuy nhiên thời gian chúng tôi xa nhau không nhiều, đến năm lớp 9 nhà trường lại xáo lớp thêm một lần nữa và chúng tôi lại trở thành đôi bạn cùng bàn như ngày nào.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...