Đang tải dữ liệu...

Đom đóm

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Đom đóm

Lập loè đom đóm ngoài sân,
Xách đèn đi chặm lửa trời xanh xanh
Kéo trăng lệ đến đỉnh đầu,
Tuột tay lỡ bước sáng ngày trăng đi.
Sững sờ đom đóm tìm quanh,
Đến đêm lại cũng xách đèn cùng trăng.

19-4-1998

Chặm: Châm, thắp, chặm lửa trời tức là đi thắp lửa trời.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...