Đang tải dữ liệu...

Thân tặng Tường lúc chia tay

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thân tặng Tường lúc chia tay

Cuối năm lễ tổng kết
Cô thông báo tin buồn
Bạn Tường phải đi xa
Vì gia đình đã chuyển

Học cùng nhau mấy lớp
Bây giờ phải chia ly
Thật là buồn bạn nhỉ
Giá mà đừng xa nhau

Nhớ những ngày cùng học
Sao mà buồn thế kia.
Cùng ngồi dưới gốc cây
Cùng làm thơ viết báo

Cũng chẳng nên buồn quá
Cố lên học tốt hơn
Dù đi đâu ở đâu
Đều là bạn thân cả.

Miễn bạn đừng quên tớ
Đừng quên những ngày vui.
Xa nhau xa bóng xa hình
Làm sao xa được chúng mình
Tường ơi!

2-10-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...