Đang tải dữ liệu...

Học sinh cười

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Học sinh cười

Thể dục trời mưa phải vào phòng,
Cùng nhau vui tập lên trên bảng,
Phấn trắng bảng đen làm động tác,
Thầy thì mải dạy, học sinh cười.

10-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...