Đang tải dữ liệu...

Đôi dòng muốn nói

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Có rất nhiều thứ đáng để nói, để viết và để gửi cho cô ấy, tất nhiên những điều đó chỉ để dành gửi cho Nguyệt mà thôi chứ không phải để gửi lên blog này, vì thế xin thông cảm vì việc tôi chỉ đưa lên đây mỗi tựa đề bài thơ mà thôi.

27-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...