Đang tải dữ liệu...

Từ đây ta vắng em

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Cuộc đời này sẽ muôn vàn lặng lẽ
Gió chẳng đi cây lá chẳng đong đưa
Mặt đất này sẽ khô cằn sỏi đá
Nếu một ngày anh chẳng thấy "mái tóc bay".

2-7-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...