Đang tải dữ liệu...

Kỷ niệm lớp tôi

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Kỷ niệm lớp tôi
(Lớp 71)


Lớp nay bảy một
Năm mốt giữ nguyên
Đua nhau cùng tiến
Mãi là bạn thân.
Chúng em hẹn ước
Sóng bước theo nhau
Đi lên lớp mới.

6-10-1997


Thực sự mà nói thì tôi cũng không chắc là bài thơ này có phải làm vào tháng 10 năm 1997 hay không, bởi trong sổ tôi lại ghi bài Kỷ niệm lớp 81 trước lớp 71, điều này là phi lý, nhưng thật khó để nói chính xác khoảng thời gian mà tôi làm bài thơ này. Thôi thì đành chấp nhận theo ghi chép trước đây vậy.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...