Đang tải dữ liệu...

Mình đang vui

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Thêm một bài thơ nữa mà tôi không muốn có nhiều người đọc, có những thứ có thể ai cũng được biết, nhưng có những điều chỉ dành cho riêng em mà thôi.


Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...