Đang tải dữ liệu...

Giá mà, sao lại, chỉ vì

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Tháng ngày nhanh nhẹn trôi đi
Đẩy xuân sang bến, kéo hè đến chơi
Đồng thời đưa bạn đi xa
Đem lòng rười rượi tới trao cho mình

Giá mà bạn khỏi ra đi
Giá mà không có mùa hè tác oai
Giá mà bạn chẳng gặp mình
Giá mà không chuyển lớp này lớp kia

Giá mà sao lại giá mà
Trời sao lại nỡ sao mà lại kia?

Sao không làm những chuyện vui
Sao lại đem đến nỗi buồn lắm ghê
Sao mà lại đẩy ta đi
Sao mà lại dẫn ta vào đường chia?

Sao mà sao lại sao mà!
Bao nhiêu câu hỏi vẩn vơ trong đầu.

Chỉ vì nhiều chuyện đổi thay!
Chỉ vì trời nỡ đem buồn đến trao!
Chỉ vì bạn phải xa mình!
Chỉ vì hoàn cảnh đưa dồn đến chân.

Chỉ vì thắc mắc chỉ vì,
Nên đành thất vọng chỉ vì... mà thôi


26-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...