Đang tải dữ liệu...

Chiều chiều

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Chiều chiều

Chiều chiều ra ngắm mặt ao,
Ngắm cây ngắm cỏ ngắm làn nước trong
Ngắm lấy cảnh mặt trời hồng,
Thu mình xuống núi khuất làn mây xanh.
Đâu đây chim cuốc gọi đàn,
Đâu đây vi vút những hàng phi lao.
Yêu sao cảnh vật quê nhà,
Thân thương biết mấy những là quê hương.

22-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...