Đang tải dữ liệu...

Từ đây ta vắng em

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Thời gian đi có bao giờ trở lại
Từ ngàn xưa ta đã nhắc đôi lần
Nhưng xuân ơi sao ngươi chẳng ngừng chân
Không quay lại nhưng đừng dần xa mãi.

Để cho ta đôi lần ở lại
Cùng cỏ cây hoa lá vui buồn,
Để cho ta khỏi một mình độc thoại
Để cho ta vui vẻ với bạn ta.

Buồn bã lắm mùa hè ơi - mùa vắng,
Vắng bóng hình xưa mỗi buổi đến trường
Vui sao được, làm sao cười lên được
Khi ta đây thấy thiếu một mảnh đời.

Bông súng nhỏ trong tay ta nhè nhẹ
Nắng hè ơi sao ngươi nỡ cướp đi
Không cần ngươi phải vội vàng quay lại
Chỉ cần ngươi trao trả cánh hoa vàng.

2-7-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...