Đang tải dữ liệu...

Mong rằng...Nhưng...

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Một bài thơ không hay lắm nhưng với tôi thì đây là một bài thơ tuyệt vời. Rất tiếc là không thể đưa lên đây được bởi những gì tôi viết trong bài thơ này tôi chỉ muốn dành riêng cho Nguyệt mà thôi.


26-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...