Đang tải dữ liệu...

Từ đây ta vắng em

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Xin ngươi đó hè ơi chân nhanh bước
"Em" ở xa tôi chẳng thể tới thăm
Đừng ở lại ngăn những ngày gặp gỡ
Bỏ chút sức tàn ngươi nhanh chóng trôi qua.
Tôi mãi đợi ...

2-7-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...