Đang tải dữ liệu...

Nỗi niềm muốn tỏ

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Nếu tôi không đưa bài này lên đây thì cảm thấy không hài lòng vì lúc bắt đầu tôi đã tự hứa là sẽ đưa lên trung thực và đầy đủ những bài thơ tôi viết tặng Nguyệt, nhưng nếu đưa bài thơ này lên đây thì tôi lại không giữ được lời hứa của chính mình trước đây là bài này chỉ Nguyệt mới được đọc mà thôi. Có lẽ chỉ cần đưa tiêu đề lên là tôi sẽ giữ được cả hai lời hứa.


27-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...