Đang tải dữ liệu...

Từ đây ta vắng em

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Đàn bồ câu đi tìm vùng ánh sáng
Để lại đây cát trắng, gió Lào khô
Lá phi lao gào rít giữa mơ hồ
Cỏ may trắng bỗng mờ đi ánh ngọc.

22-7-1999
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...