Đang tải dữ liệu...

Huế

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Huế


Hai hàng cây xanh xanh,
Toã bóng dim mát rượi,
Xuống mặt đường thênh thang.


Những cây dài cao ngất,
Như chiếm lấy mặt đường.

Xe và người vội vã,
Quên mất buổi bình minh,
Ánh nắng như khăn mặt,
Lau màn sương ẩm ướt,
Bên đôi bờ sông Hương.

16-4-1996

Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...