Đang tải dữ liệu...

Mưa

Ngày 9 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
MưaNhững hạt mưa
            tí tách
                tí tách
                       
   rơi
                       
            rơi
                       
                     trên đường làng
Gió
         vùn vụt bay qua
                  những cánh đồng.
Mây
         trôi đi
                  nhè nhẹ
                          rãi đều mưa
                                   cho mặt đất.
Cỏ cây
         vui mừng
                  nhảy múa.
Con đường làng
         chìm
                  trong những hạt mưa rơi.
                              21-5-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...