Đang tải dữ liệu...

Chế lời tục

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Chế lời tục

Miệng anh xinh đẹp lắm nên,
Mà anh lại để "cái tên" ấy vào.
Hay thì có thấy đâu nao,
Chỉ là bẩn miệng ai nào có ưa.

18-7-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...