Đang tải dữ liệu...

Xuân dành tất cả cho hè

Ngày 7 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Xuân dành tất cả cho hè

Mùa xuân nảy lộc đơm chồi,
Đơm hoa kết trái, đợi mùa hè sang.
Khi ve bừng tỉnh giấc đông,
Phượng hồng đã đỏ khắp trời quê hương.
Khi nghe tu hú gọi bầy,
Trái đang độ chín nắng đang pha màu.
Quê hương trải giữa mật vàng,
Xanh cành, xanh lá, xanh bầu trời xanh.

3-3-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...