Đang tải dữ liệu...

Làm thơ

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Làm thơ

Làm thơ thú thích trên đời,
Bao người yêu nhạc tôi thời thích thơ.
Vốn thơ có sẵn lâu rồi,
Nay cho phát triển thêm đà tăng cao.
Nâng lên chiếm lấy phòng trào,
Theo điều bạn muốn, tôi vào hăng say.
Thơ nay yêu cảnh quê nhà,
Chứa chan tình bạn, thắm lòng thầy cô.

=o0o=
6-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...