Đang tải dữ liệu...

Cái ti vi

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Cái ti vi

Không mắt, chẳng mũi, cũng không đầu,
Tai thì chẳng thấy, chỉ có râu.
Nghe xa muôn dặm trông nhiều hướng,
Biết chuyện bốn phương thật tài tình.

23-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...