Đang tải dữ liệu...

Hạ này

Ngày 9 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Hạ này

Hạ về nắng cháy cũng về,
Gió Lào hun hút bên lề hàng cây.
Hôm nay xanh đã phủ đầy,
Gió kia bớt nóng, hạ nầy bớt khô.

12-6-1998


Nầy: này (tiếng địa phương)
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...