Đang tải dữ liệu...

Niềm vui đến trường

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Niềm vui đến trường

Thong dong chân bước theo chân,
Gió đùa với gió, mây vờn cùng mây.
Lòng nào vui giống ta đây,
Hè kia đã hết, trường nầy học thôi.

22-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...