Đang tải dữ liệu...

Cuối hè

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Cuối hè

Cuối hè thong thả đi chơi,
Thảnh thơi du ngoạn ngắm trời trông mây,
Tinh thần sảng khoái cùng cây,
Đợi chờ ngày học vui thây vùi mình.

23-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...