Đang tải dữ liệu...

Chúc ông bà

Ngày 5 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Chúc ông bà

Hôm nay mừng thọ
Cháu chúc ông bà
Tuổi già mạnh khoẻ
Vui tình ông cháu


14-1-1997
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...