Đang tải dữ liệu...

Nhành hoa nhỏ

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Nhành hoa nhỏ

Ai có thấy, một nhành hoa nho nhỏ,
Giữa cánh đồng sắc thắm muôn tươi.
Ai có thấy, một nhành hoa hé nở,
Vẫn ấp iu giữ trọn cả khoảng trời.

Lá cây xanh, vung tay lá múa,
Hoa bần thần, hé chút, chút thôi.
Ai có thấy, thấy cây hoa bé nhỏ,
Đứng giữa trời, vùng vẫn với muôn hương.
Thay tất cả, cây thì thầm, nhỏ nhẹ:
"Hỡi người ơi, em sẽ chẳng phai tàn."

3-7-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...